Hợp đồng cho vay tiền giữa hai công ty

I. Bên Cung Cấp Vay

1. Tên Công Ty: [Tên công ty A]

2. Địa Chỉ Đăng Ký: [Địa chỉ công ty A]

3. Đại Diện Pháp Lý: [Tên và chức vụ người đại diện của công ty A]

4. Số Điện Thoại Liên Hệ: [Số điện thoại công ty A]

5. Email Liên Hệ: [Email công ty A]

II. Bên Nhận Vay

1. Tên Công Ty: [Tên công ty B]

2. Địa Chỉ Đăng Ký: [Địa chỉ công ty B]

3. Đại Diện Pháp Lý: [Tên và chức vụ người đại diện của công ty B]

4. Số Điện Thoại Liên Hệ: [Số điện thoại công ty B]

5. Email Liên Hệ: [Email công ty B]

III. Thỏa Thuận

Chúng tôi, hai bên ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

1. Số Tiền Vay: [Số tiền được xác định]

2. Lãi Suất: [Lãi suất hàng năm hoặc hàng tháng được thỏa thuận]

3. Thời Hạn Cho Vay: [Thời gian được cho vay]

4. Phương Thức Thanh Toán Lãi và Gốc: [Cách thức thanh toán lãi và gốc được quy định rõ ràng]

5. Bảo Đảm: [Thông tin về bảo đảm nếu có]

6. Phí Trả Trước (nếu có): [Phí trả trước được thỏa thuận]

7. Quyền và Nghĩa Vụ của Các Bên: 

   - Bên Cung Cấp Vay: cung cấp số tiền như cam kết theo điều khoản.

   - Bên Nhận Vay: thực hiện việc trả nợ đúng hạn và đúng số lượng tiền đã thỏa thuận.

IV. Thanh Toán và Quyền Lợi

1. Phương Thức Thanh Toán: [Cách thức và địa điểm thanh toán được thỏa thuận]

2. Quyền Lợi Của Bên Nhận Vay: Bên nhận vay có quyền nhận được số tiền vay và được hưởng quyền lợi từ số tiền này theo thỏa thuận.

V. Các Điều Khoản Khác

1. Chấm Dứt Hợp Đồng: Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn nếu có sự đồng ý từ cả hai bên.

2. Thay Đổi Hợp Đồng: Mọi thay đổi trong hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

3. Giải Quyết Tranh Chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua các phương pháp hòa giải hoặc qua tòa án có thẩm quyền.

VI. Hiệu Lực

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

VII. Chữ Ký

Bên Cung Cấp Vay:  

[Chữ ký]  

[Tên và chức vụ của người ký]

Bên Nhận Vay:  

[Chữ ký]  

[Tên và chức vụ của người ký]

---

Đăng ký nhiều nơi để tỷ lệ xét duyệt cao

VayVND
VayVND
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 10 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Không cần thế chấp, lãi suất thấp
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
MoneyCat
MoneyCat
Đánh giá vay tiền
1 triệu - 5 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Có tiền trong ngày, lãi suất 0% cho khoản vay đầu tiên
Nhược điểm: Thời gian vay tối đa 30 ngày
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc
Dong247
Dong247
Đánh giá vay tiền
1 triệu -> 3 triệu
Chỉ cần ảnh chụp CCCD
Ưu điểm: Tự động tìm đơn vị vay phù hợp với nhu cầu
Hỗ trợ cho vay: Toàn quốc

Điều kiện để vay tiền online bằng CMND/CCCD

Điều kiện vay tiền bằng CMND

Trên đây là nội dung chi tiết của Hợp đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Công Ty, được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (20 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext